PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

Di antara perkhidmatan yang disediakan adalah seperti :

* Menyediakan perkhidmatan pinjaman buku
* Perkhidmatan rujukan
* Perkhidmatan komputer - melayari internet secara percuma
* Mesin pengimbas dan mesin pencetak
* Menyediakan bahan bacaan ringan seperti majalah dan suratkhabar
* Mengadakan pusat pencarian maklumat secara berkomputer melalui bahan-bahan
berbentuk multimedia
* Kesedaran semasa
* Mengadakan aktiviti yang sesuai untuk kanak-kanak dan dewasa
* Promosi Galakan Membaca di tempat anda.