MELAYARI INTERNET SECARA PERCUMA

maklumat di hujung jari anda...bersama manfaatkan kemudahan ini secara percuma!!

Program Pemberian Perkhidmatan Sejagat atau "Univesal Service Provision (USP)" bertujuan menyediakan perkhidmatan infrastruktur komunikasi dan kemudahan capaian internet dan merapatkan jurang digital dan minda antara golongan kawasan bandar dan luar bandar ke arah pembentukan sebuah masyarakat yang berilmu di negara ini.